COPII SANATOSI INTR-UN MEDIU SANATOS - activitati in cadrul parteneriatului

vineri, 16 iulie 2010

După cum vă spuneam, acest proiect s-a desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa " Dr. Ioan Raţiu " din Turda. O precizare privind  " Calendarul activităţilor ": după cum s-a putut vedea, acţiunile cuprinse în acest calendar sunt cele desfăşurate cu copiii din grădiniţa noastră, grădiniţa parteneră din Turda având propriul " Calendar al acţiunilor ". Totuşi, fiind vorba de un parteneriat, am avut şi acţiuni comune:

  • Întâlnirea consultativă, la care au participat reprezentanţi din ambele entităţi;

  • " Natura - prietena omului ", activitate desfăşurată la Turda, cu sprijinul reprezentanţilor Primăriei, a Pepinierei din Turda, a câtorva specialişti în domeniul protecţiei mediului, a părinţilor;

  • " Nu distrugeţi pădurea! ", activitate desfăşurată la Luduş, pădurea Bogăţii, cu sprijinul reprezentanţilor Ocolului Silvic Luduş, a Formaţiunii civile de pompieri Luduş, a părinţilor;

COPII SANATOSI INTR-UN MEDIU SANATOS - proiect de parteneriat

marți, 13 iulie 2010

Totul a început cu o scrisoare, în toamna anului 2006...

                                " Stimate colege
Acum când din ce în ce mai imperios se pune problema integrării Romaniei in U.E. si ridicarea calitativă a învătământului românesc la standarde europene, consider că este oportun să facem si noi……”educatoarele” pasi mari dar “siguri” spre o bună cunoastere si relationare.
Vă invit deci să derulăm împreună în acest an scolar, un parteneriat cu tema: ”COPII SĂNĂTOSI ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS“ ..."

Contactul fiind stabilit, colectivul grădiniţei noastre a acceptat cu plăcere invitaţia colegelor de la Turda. Au urmat câteva discuţii de ordin organizatoric, stabiliţi coordonatorii de proiect ( d-na institutoare Diana Feneşan - din partea Grădiniţei cu P.P. ’’Dr. Ioan Raţiu’’ din Turda şi subsemnata, educatoare Carmen Petac - din partea grădiniţei noastre ), am conceput proiectul de parteneriat şi calendarul acţiunilor programate a se desfăşura în cadrul acestui proiect, s-au împărţit sarcinile şi...am trecut la treabă!

DESCOPERIM SI VALORIFICAM PRIN COOPERARE - COPII SANATOSI INTR-UN MEDIU SANATOS

sâmbătă, 10 iulie 2010

Last edit: Deoarece este unul din parteneriatele care s-a bucurat de un real interes din partea tuturor celor implicaţi şi mai ales al copiilor, în următoarele articole voi încerca să prezint pe larg activităţile desfăşurate.


“ Descoperim şi valorificăm prin cooperare - Copii sănătoşi într-un mediu sănătos ”

Ecologia reprezintă un domeniu deosebit de important în ziua de azi, pentru că avem nevoie să formăm generaţii din ce în ce mai conştiente de pericolul ce ne pândeşte dacă nu acţionăm rapid în ocrotirea naturii. Modificările climatice din ultimii ani au determinat schimbarea modului de gândire atât a oamenilor de ştiinţă cît şi pe cel al celor care transmit informaţia.Ca urmare, este foarte important să conştientizăm copiii despre tot ce se întâmplă pozitiv sau negativ în natură.

Parteneriatul educaţional realizat pe teme ecologice ajută foarte mult copiii şi educatoarele în realizarea conduitei şi conştiinţei ecologice.

O comunicare eficientă între factori educativi a dus la proiectarea şi demararea unui parteneriat naţional cu tema: “ Descoperim şi valorificăm prin cooperare - Copii sănătoşi într-un mediu sănătos ” în care a fost cuprinsă şi grădiniţa noastră şi care a avut drept scop:

MICUL CRESTIN

joi, 8 iulie 2010

                              ” MICUL CREŞTIN ”

Un alt proiect de succes pe care l-am derulat este parteneriatul cu tema ” MICUL CREŞTIN ”, pornind de la ideea că educaţia religioasă îl ajută pe copil să fie mai aproape de Dumnezeu, să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi oameni şi faţă de tot ce-l înconjoară. Pentru ca tradiţia de a merge la biserică şi de a fi un bun creştin să poată dăinui în timp, trebuie ca noi, educatorii, să sădim încă de la vârsta preşcolară, în sufletele copiilor noştri, dorinţa de a fi religioşi, respectând tradiţia strămoşească. Am înţeles că cei şapte ani de acasă se referă la primii ani din viaţa unui om şi că ei sunt esenţiali pentru întreaga formare a persoanei şi a personalităţii sale. Pentru a ne îndeplini aceste scopuri am apelat la sprijinul Bisericii “ Sf. Vasile cel Mare ” , din apropierea grădiniţei noastre, iniţiind în acest sens un parteneriat educaţional pe o perioadă de un an. Astfel, copii au avut ocazia să participe la slujbele religioase din biserică, să se întâlnească cu preotul în grădiniţă pentru a le accentua învăţăturile creştine, să prezinte în faţa enoriaşilor din biserică cântece şi poezii religioase.
Dorind sa formez şi să consolidez aceste comportamente într-un mod cât mai atractiv şi frumos, am derulat activităţile după următorul calendar:

CU PARINTII DE PARTEA MEA, NIMIC NU POATE DA GRES!

“ Cu părinţii de partea mea, nimic nu poate da greş !”

Responsabilitatea dezvoltării copiiilor în primele etape ale vieţii, revine în primul rând familiei. Educatoarea este zilnic asediată cu întrebări şi cereri ale acestora, care îşi exprimă astfel dorinţa de a avea în continuare controlul situaţiei, iar impulsul de a verifica toţi factorii care acţionează asupra copiilor lor evidenţiază grija şi neâncrederea acestora. Pe de altă parte, în grădiniţă avem nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de acţiune formativ – educativă pe care le antrenează instituţional, cât şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţile de diferite categorii: financiare, practic – aplicative, organizaţionale sau logistice.
Toate acestea m-au condus la realizarea unui parteneriat real şi activ, cu implicarea părinţilor, având ca temă “ Cu părinţii de partea mea, nimic nu poate da greş! ” , care a avut drept scop implicarea şi participarea părinţilor în viaţa grădiniţei, informarea lor cu privire la strategiile de cunoaştere a copilului şi crearea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive dobândite de ei în educarea copiilor.

PARTENERIATUL EDUCATIONAL

miercuri, 7 iulie 2010

PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL – MIJLOC IMPORTANT PENTRU CREAREA OPORTUNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI COOPERARE


Societatea românească traversează o perioadă în care schimbările înregistrează o dinamică fără precedent, punându-şi amprenta asupra direcţiilor reformei învăţământului românesc ce stabilesc deschiderea acestuia spre societate, spre realităţile vieţii.

Educatoarea trebuie să manifeste o mare receptivitate la schimbare, la cooperare educaţională fiind pusă în situaţia de a aborda cu şi mai multă flexibilitate noi căi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă, încercând să armonizeze strategiile de comunicare, cooperare şi colaborare cu diverse segmente ale societăţii: instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, asociaţii, societăţi comerciale, familiile copiilor etc. Şi pentru că modalitatea eficientă şi viabilă prin care se poate răspunde solicitărilor generate de neajunsurile din sistemul educaţional ”forţând” comunitatea să vină în ajutorul copiilor, este tocmai parteneriatul educaţional; educatoarea este cea care trebuie să-l iniţieze, să-l conceapă, să-l structureze pertinent şi corect, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.

Contributia activitatilor matematice la dezvoltarea gandirii logice si creative la grupa pregatitoare - prezentare

Consideraţii finale asupra lucrării de grad "Contribuţia activităţilor matematice la dezvoltarea gândirii logice şi creative la grupa pregătitoare":
Avand în vedere faptul că timpul s-a scurs de la momentul conceperii lucrării ( 2003 ), redactarea lucrărilor de grad didactic a cunoscut o evoluţie a termenilor utilizaţi, a structurării lucrărilor de acest gen.
De exemplu, în prezent, partea de cercetare dintr-o astfel de lucrare reprezintă un capitol aparte, denumit "Cercetare pedagogică"; fişele de evaluare se fac pe baza "itemilor" ( nu a "sarcinilor") şi a discriptorilor de performanţă. Aceste modificări nu alterează conţinutul lucrării mele. Prin actualizarea terminologiei şi cu o restructurare după cerinţele actuale, lucrarea poate fi utilizata cu succes.
Iata si prezentarea creata pentru această lucrare:

Contributia activitatilor matematice la dezvoltarea gandirii logice si creative la grupa pregatitoare (11)

vineri, 2 iulie 2010


Astăzi voi posta ultimele trei părţi din lucrarea " Contribuţia activităţilor matematice la..." şi anume:
Cu această ocazie, doresc să mulţumesc încă o dată:

  • d-nei profesor Eugenia Someşan din Târgu Mureş, pentru sprijinul deosebit acordat la elaborarea lucrării ( coordonator ştiinţific );

  • tuturor autorilor din a căror lucrări de specialitate m-am inspirat ( vezi bibliografia ).

ARTICOLE POPULARE

EDU

VARA

Eu sunt Vara călduroasă
şi sunt tare bucuroasă,
Căci cu frăţiorul Soare
Luminez peste ogoare.
Mândre, spicele de grâu
Cresc înalte pân-la brâu
şi când eu sosesc, se ştie,
Aduc numai bucurie.
Veveriţe, iepuraşi,
Ursuleţii drăgălaşi,
Toţi se bucură cu mine,
Căci e cald şi tare bine.

BANNERE

Folclor romanesc

De unde au venit pe aici...

HOROSCOPUL ZILEI DE LA ACVARIA.COM

HOROSCOP DE TOP

www.acvaria.com

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP