PARTENERIATUL EDUCATIONAL

miercuri, 7 iulie 2010

PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL – MIJLOC IMPORTANT PENTRU CREAREA OPORTUNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI COOPERARE


Societatea românească traversează o perioadă în care schimbările înregistrează o dinamică fără precedent, punându-şi amprenta asupra direcţiilor reformei învăţământului românesc ce stabilesc deschiderea acestuia spre societate, spre realităţile vieţii.

Educatoarea trebuie să manifeste o mare receptivitate la schimbare, la cooperare educaţională fiind pusă în situaţia de a aborda cu şi mai multă flexibilitate noi căi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă, încercând să armonizeze strategiile de comunicare, cooperare şi colaborare cu diverse segmente ale societăţii: instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, asociaţii, societăţi comerciale, familiile copiilor etc. Şi pentru că modalitatea eficientă şi viabilă prin care se poate răspunde solicitărilor generate de neajunsurile din sistemul educaţional ”forţând” comunitatea să vină în ajutorul copiilor, este tocmai parteneriatul educaţional; educatoarea este cea care trebuie să-l iniţieze, să-l conceapă, să-l structureze pertinent şi corect, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.


Parteneriatele se bazează pe metoda învăţării prin cooperare. Ea a fost studiată pe parcursul anilor de mai mulţi psihologi care au tras o concluzie evidentă şi anume că munca în echipă dezvoltă capacitatea copiilor de a lucra împreună, o competenţă împortantă pentru viaţa şi activitatea viitorilor cetăţeni. Învăţarea prin cooperare solicită toleranţă faţă de moduri diferite de gândire şi simţire, valorizând nevoia copiilor de a lucra împreună, într-un climat prietenos, de susţinere reciprocă.

Principalele trăsături caracteristice ale unui parteneriat educaţional sunt :
♦ realizarea unei interacţiuni psihosociale, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea celor implicaţi, îndreptată către acelaşi scop;

♦ atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună prin colaborare a demersurilor de realizare a sarcinilor;

♦ motivaţia este rezultatul acţiunilor conjugate a tuturor membrilor ce urmăresc un destin comun;

♦ se reduce stressul în cazul evaluării, nu se urmăreşte sancţionarea greşelilor ci acordarea ajutorului pentru a obţine un rezultat individual, dar şi colectiv.

Parteneriatul educaţional presupune participarea activă la realizarea unor acţiuni comune bazate pe schimbul de propuneri şi idei. Cuvântul „ parteneriat ” presupune existenţa a doi sau mai mulţi parteneri care, împreună încearcă să rezolve o problemă, sarcină prin acţiuni comune. În orice parteneriat trebuie să existe totuşi unul sau mai mulţi coordonatori precum şi participanţii activi, la care se pot adăuga ca parteneri diferite instituţii din comunitatea locală ( ONG-uri, biblioteca, consilii locale, palate ale copiilor, inspectorate şcoalare, inspectorate de mediu etc.).

Metodele interactive folosite în cadrul parteneriatului stimulează munca în grup desfăşurată de cei implicaţi în activitate, în cadrul căreia, toţi participă cu ceva şi nimeni nu pleacă cu nimic. Se obţine un câştig atât pentru grup cât şi pentru fiecare individ în parte.

Buna desfăşurare a parteneriatului presupune existenţa unor competenţe din partea coordonatorului sau dobândirea unora noi, prin experienţă proprie pe parcursul activităţilor. Nu ne naştem gata învăţaţi, toţi dobândim pe parcursul vieţii prin diferite experienţe, noi calităţi, abilităţi, competenţe. Chiar dacă ele nu sunt bine stăpânite de la început, prin exerciţiu şi studiu pot fi aprofundate şi însuşite.

Reuşita parteneriatului nu se datorează în exclusivitate coordonatorilor sau numai participanţilor, ci este rezultatul muncii fiecărei părţi, rezultatul muncii partenerilor care comunică permanent şi învaţă unul de la celălat. Într-un parteneriat membrii participanţi au personalităţi diferite, studii diferite, competenţe şi experienţe diferite. Este foarte important ca pentru reuşita desfăşurării parteneriatului toţi să se concentreze asupra scopului propus, să manifeste solidaritate şi camaraderie. Partenerii trebuie să înţeleagă că randamentul şi calitatea muncii fiecăruia influenţează rezultatul final.

Personal, am stabilit relaţii de parteneriat cu familiile copiilor, cu şcoala, cu biserica, cu alte grădiniţe, cu diverse instituţii şi societăţi comerciale.

Parteneriatele educative realizate între diferite grădiniţe sau grădiniţe şi diferite instituţii ajută copiii şi cadrele didactice să intre în contact direct cu probleme noi ale societăţii sau comunităţii din care fac parte. Astfel, prin mobilizarea noastră, putem veni cu un plus de sprijin pentru copiii pe care îi formăm.

Bibliografie:
MIRON, I., 2003, Instrucţie şi educaţie, Editura Copyright , Bucureşti.
NĂDIŞAN, I., 2001, Conduita ecologică, Editura Universităţii de Nord – Baia Mare.
M.E.C., 1/2007, Revista Învăţământului preşcolar, Institutul de şiinţe ale educaţiei.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ARTICOLE POPULARE

EDU

VARA

Eu sunt Vara călduroasă
şi sunt tare bucuroasă,
Căci cu frăţiorul Soare
Luminez peste ogoare.
Mândre, spicele de grâu
Cresc înalte pân-la brâu
şi când eu sosesc, se ştie,
Aduc numai bucurie.
Veveriţe, iepuraşi,
Ursuleţii drăgălaşi,
Toţi se bucură cu mine,
Căci e cald şi tare bine.

BANNERE

Folclor romanesc

De unde au venit pe aici...

HOROSCOPUL ZILEI DE LA ACVARIA.COM

HOROSCOP DE TOP

www.acvaria.com

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP