Stimularea si dezvoltarea creativitatii din perspectiva noului curriculum

miercuri, 25 august 2010

STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII DIN PERSPECTIVA NOULUI CURRICULUM

“ Educatoarea este cea care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de om. Ea este aceea care modelează materialul cel mai de preţ – copilul – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. Ea este cea care îl ajută pe copil să descopere tainele naturii. Toate acestea au făcut ca activitatea sa, să fie socotită drept profesiunea de aur ” ( Dumitru Salade )
Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar presupune câteva mutaţii semnificative, printre care trecerea de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţii la structurarea de capacităţi şi competenţă, de la “ a spune ” la “ a face ”. Reforma prin noul curriculum înseamnă creativitate, ceea ce presupune schimbarea ta ca dascăl, găsirea noului pentru fiecare activitate. Soluţia o reprezintă o intensă activitate creatoare.

În noul curriculum copilul devine centrul acţiunii educative, iar educatoarea îndrumător, organizator, dirijor în acţiunea de însuşire a cunoştinţelor.

În elaborarea noii programe s-a ţinut cont de tendinţele actuale în pedagogie ( deschidere către abordarea Metodei proiectelor, a activităţilor integrate, a metodelor interactive de grup, etc.), de o serie de aspecte pozitive: nivelul de maturizare actual al copiilor din grădiniţă şi de tendinţele şi evoluţiile în domeniul informaţiilor şi al tehnologiei moderne.

Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică ( integrarea conţinuturilor ), care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în loc să se concentreze pe un aspect izolat , lucru nefiresc pentru dezvoltarea copilului. Predarea tematică se face în aşa fel încât să reflecte legăturile dintre mai multe discipline şi conexiunile lor de viaţă.

La grădiniţa la care ne desfăşurăm activitatea am căutat în permanenţă ca cele subliniate mai sus să fie punctul de pornire în realizarea activităţilor. Un argument în acest sens poate fi şi una din activităţile integrate desfăşurate care s-a bucurat de un real succes şi a cărui proiectare am dori să v-o prezentăm în continuare.

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

„A noastră e ziua copii,

E ziua întâia din vară!”

Nivel: 3 – 5 ani, Grupa “ Iepuraşilor isteţi ”( grupa mijlocie A)

Tema de studiu: Cine şi cum planifică\ organizează o activitate

Proiectul: „ 1 Iunie, ziua copiilor lumii ”

Subtema: „ E ziua ta copile! ”

Forma de realizare: activitate integrată

Activităţi de evaluare:

ADP - Întâlnirea de dimineaţă: Bună dimineaţa veseli copilaşi!

- Calendarul naturii / Ce zi este astăzi, cum o organizăm?

- Salata de fructe: „ La mesele împărăteşti şi pe mine mă întâlneşti ”

ADE: Activitate integrată ( DEC; DLC )

” E ZIUA TA COPILE, HAI DISTREAZĂ-TE CU MINE!”

- ( Măşti pentru carnaval ; Carnavalul personajelor din poveşti: „Unde ai mai auzit de mine?”)

ALA : BIBLIOTECA

- Convorbire după ilustraţii / „ Copii veseli – copii trişti "

JOC DE MASĂ:

- Puzzle - Copilărie fericită

Scopul activităţii:

- Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 Iunie;

- Organizarea unor activităţi festive pentru a sărbători Ziua Internaţională a copilului;

- Statornicirea relaţiilor de prietenie, cooperare, întrajutorare între copiii grupei, între copii şi adulţi.

Obiective operaţionale:

ADP: - Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa veseli copilaşi”

- Să salute la intrarea în sală, să se prezinte şi să facă prezentări având fizionomie veselă, vorbind în ton umoristic;

- Să răspundă la salut, menţinând acelaşi ton vesel;

- Să transmită un mesaj simplu, inteligibil;

- Să reţină mesajele transmise de colegi;

- Să-şi îmbogăţească palmaresul de formule de prezentare.

Sfatul copiilor: ”Ce sărbătoare este astăzi, cum o organizăm?”

- Să aleagă din album imagini sugestive

- Să propună modalităţi de organizare a sărbătorii, motivând sugestia făcută.

Elemente de activitate casnică:

„Salata de fructe”: „La mesele împărăteşti şi pe mine mă-ntâlneşti”

- Să mânuiască obiectele casnice, respectând norme simple de protecţie şi securitate

- Să trăiască emoţii pozitive prilejuite de îndeplinirea sarcinilor gospodăreşti

- Să participe cu plăcere şi interes

- Să respecte norme igienico-sanitare de preparare a salatei.

Metode şi procedee: Prezentări orale, aprecieri stimulative, realizarea de lucrări estetic-creative, analiza produselor activităţii, descrierea verbală a personajelor de poveşti sau basm, descoperirea personajului, deducşii logice, deducţii vizuale, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic, impulsul emoţional, examinarea, ciorchinele.

ADE - ACTIVITATE INTEGRATĂ (DEC. DLC)

Estetic şi creativ: „ Măşti pentru carnaval”

- Să aleagă tehnici de realizarea temei ( desen, pictură, zugrăvit)

- Să compună spaţiul plastic prin tehnica aleasă

- Să obţină efecte plastice prin colorare, aplicare a culorii cu pensula, cu buretele.

- Să aplice în situaţii noi tehnici de lucru învăţate pentru a realiza o lucrare originală.

- Să elaboreze creaţii originale.

Limbă şi comunicare:

„Carnavalul personajelor din poveşti” : „Unde ai mai auzit de mine?”

- Să prezinte sugestiv personajul pe care îl reprezintă

- Să asculte, să reacţioneze adecvat la informaţia primită

- Să ia parte la discuţii cu grupuri informale

- Să recepţioneze mesajul verbal, să coroboreze informaţia verbală cu imaginea măştii

ALA - Biblioteca-Copii veseli,copii trişti

-să descrie imaginile prezentate, în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical şi cu sens logic;

-să enumere activităţile pe care le desfăşoară copii precizând dacă sunt veseli sau trişti;

-să recunoască ce drepturi le-au fost încălcate în imaginile prezentate;

-să dovedească dragoste pentru semeni, dorinţa de a-i ajuta;

JOC DE MASĂ: Copilărie fericită

-să reconstituie întrgul din bucăţele, rezolvând puzzle-ul;

-să descrie în câteva cuvinte imaginea creată;

-să numere din câte piese ale jocului a realizat imaginea;

Durata: o zi.

SCENARIUL ZILEI

Sala de grupă va fi decorată festiv pentru sărbătoare cu baloane colorate, ghirlande de flori, fluturaşi, albinuţe. Scăunelele sunt aranjate în semicerc. Pe un scăunel este aşezată o păpuşă reprezentând-o pe „Crăiasa poveştilor”, ea are la ea cufărul fermecat în care are pregătite: imagini ce ilustrează viaţa copiilor din lume,puzzle, un album cu imagini din poveşti, măşti decupate,coş cu fructe.

Întâlnirea de dimineaţă : -La intrarea în sala de grupă fiecare copil se prezintă în stilul caracteristic grupei şi sieşi: vesel, zâmbăreţ, pus pe şotii.

Ex.: „-Bună dimineaţa, veseli copilaşi!/ Mă prezint Petrică! Cu voi juca-m-aş!”

„- Eu sunt Nicuşor/ Sar într-un picior”

„-Sunt Maria cea blonduţă/Frumoasă şi hărnicuţă”

Sfatul copiilor: - Ce sărbătoare e astăzi? Cum o organizăm?

Are loc o conversaţie între copii şi educatoare:

- Ce zi e astăzi?/ Ce sărbătorim?/Cum aţi dori să o sărbătorim?

Noutatea zilei: - Se prezintă, prin descoperire, musafirul nostru: “ Crăiasa poveştilor” care le spune că a venit să sărbătorească împreună cu ei Ziua copiilor şi că a adus o mulţime de surprize.Vrea să le creeze azi o lume de basm şi veselie în care fiecare dintre ei să fie fericit. Le spune că plutind pe covorul ei femecat a văzut mulţi copii nefericiţi şi doreşte să discute cu ei de acest lucru.

În continuare activitatea se va desfăşura la cele două centre de interes plecând de la metoda „mâna oarbă” (Crăiasa poveştilor le împarte copiilor flori galbene şi roşii, iar copii se grupează în funcţie de culoarea aleasă la cele două centre). Se prezintă copiilor materialele şi sarcinile ce le au de îndeplinit. Crăiasa poveştilor le spune că în ţara ei toţi sunt veseli şi le prezintă un album cu imagini din poveşti. Se intuiesc imaginile. Copiii privesc pe rând imagini din diferite poveşti cunoscute lor, îşi amintesc scene, personaje.

ADE-DEC: - Crăiasa Poveştilor ar vrea să se distreze şi ea de Ziua Copiilor, de aceea le-a pregătit o altă surpriză: „Măştile personajelor din poveşti”, pe care ei vor trebui să le realizeze prin colorare, pictură sau zugrăvit. Copiii îşi aleg după preferinţă o mască.

- Ce personaj din poveste aţi vrea să fiţi? / - De ce aţi ales acest personaj? /- Ce aţi admirat la acest personaj? /- Ce nu v-a plăcut din comportamentul lui?

Voi spune copiilor să se grupeze la mese în funcţie de felul cum doresc să-şi realizeze mască. Fiecare subgrupă precizează tehnica de lucru şi materialele:

I. Colorează cu creioane colorate şi carioca

II. Pictează cu acuarelă, tempera, pensule, vase cu apă.

III. Vase cu vopsea, bureţi.

Copiii lucrează fiecare străduindu-se să obţină rezultate cât mai bune. Pe parcurs putem intona cântece despre personajele din poveşti (Ex. „Cumătra vulpe”, „Scufiţa Roşie”, „Pupăza din tei”).

Primii copii, din fiecare grupă, ce au terminat lucrul, vin în faţă şi îşi prezintă lucrarea motivând de ce au ales acea tehnică de realizare.

După ce toate lucrările vor fi gata, se vor expune, iar prin metoda „turul galeriei” vor alege câteva care vor fi analizate prin comparare, motivând prin ce tehnică au fost realizate. Ce alte tehnici de realizare ar mai fi fost?

ADE-DLC - „Crăiasa Poveştilor” îşi exprimă şi ea aprecierea şi drept răsplată ne prezintă următoarea surpriză: Un disc cu melodii vesele propunîndu-le să valorifice produsele activităţii printr-un carnaval.Copii îşi pun măştile şi zburdând veseli pe acordurile melodice, fiecare va veni şi se va prezenta: Cine este, din ce poveste face parte? / În ce altă poveste a mai fost întâlnit acel personaj? / Ce fapte a făcut acel personaj în altă poveste? / Dacă ştiu o poezie, un cântec, o ghicitoare despre acel personaj / Ce fapte aţi făcut voi prin care să vă asemănaţi cu unul din personajele din poveşti? / Ce învăţăminte putem trage la sfârşitul poveştii?(ex: Scufiţa Roşie, Coliba iepuraşului; este bine să facem întotdeauna fapte bune şi să-i ajutăm pe cei ce au nevoie).

Pe acordurile melodice copiii dansează liber, exprimându-şi bucuria prilejuită de această sărbătoare.

ADP - „Crăiasa Poveştilor” le spune că mai are încă o surpriză pentru ei: este descoperit coşul cu fructe şi le sugerează că îşi pot găti din ele o salată de fructe.

Voi prezenta copiilor centrele de activitate deschise şi obiectivele de îndeplinit: vase cu apă pentru spălatul fructelor, doguri şi cuţite pentru tăiatul fructelor, realizarea salatei.

La acest moment de activitate vor fi prezente: asistenta medicală şi bucătăreasa. Împreună vom îndruma şi ajuta copiii în realizarea sarcinilor, vom urmări respectarea regulilor igienico-sanitare, de securitate a muncii, gradul de participare a fiecarui copil.

La final, copiii se aşează la mese şi sunt serviţi de bucătăreasă cu salată de fructe realizată de ei. Crăiasa Poveştilor le dăruieşte la fiecare câte un medalion cu imagini din poveşti, face aprecieri la adresa lor le propune să rămână prieteni cântând împreună cântecul prieteni buni. Îşi ia „La revedere”.

Copiii mulţumesc Crăiesei Poveştilor pentru toate surprizele oferite în această zi şi o roagă să mai vină la ei.

Notă: Rolul „Crăiesei Poveştilor” poate fi interpretat de una din educatoarele grupei.

Tema abordată este valoroasă prin faptul că oferă copiilor prilejul de a reflecta asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au precum şi efectele pe acestea le au asupra fiinţei umane. Obiectivele propuse impun dezvoltarea gândirii critice a copiilor prin faptul că le solicită să identifice ei singuri aspecte legate de viaţa lor, să relaţioneze cu cei din jur, să identifice soluţii optime pentru problemele cu care se confruntă şi să le extrapoleze, justificând poziţia adoptată.

Educatoare Carmen Petac
Educatoare Maria Katona Bândilă
Grădiniţa cu P.P. nr. 2 Luduş, jud. Mureş

Precizare: articolul a fost prezentat sub formă de referat în cadrul Simpozionului judeţean cu tema „Mijloace de evidenţiere a creativităţii didactice în predarea integrată a cunoştinţelor din perspectiva noului Curriculum ” , ediţia I - 2009, organizat de Grădiniţa cu P.P. " Licurici " din Tg.-Mureş. Scopul acetui simpozion a fost: evidenţierea unor modalităţi originale, creative, de organizare integrată a activităţilor din perspectiva noului curriculum, exemple de transpunere în practica eficientă a acestuia.

Last edit:
Referatul a fost transpus şi într-o prezentare power-point, prezentare transformată in videoclipul următor:


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ARTICOLE POPULARE

EDU

VARA

Eu sunt Vara călduroasă
şi sunt tare bucuroasă,
Căci cu frăţiorul Soare
Luminez peste ogoare.
Mândre, spicele de grâu
Cresc înalte pân-la brâu
şi când eu sosesc, se ştie,
Aduc numai bucurie.
Veveriţe, iepuraşi,
Ursuleţii drăgălaşi,
Toţi se bucură cu mine,
Căci e cald şi tare bine.

BANNERE

Folclor romanesc

De unde au venit pe aici...

HOROSCOPUL ZILEI DE LA ACVARIA.COM

HOROSCOP DE TOP

www.acvaria.com

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP