VALORIFICAREA METODELOR INTERACTIVE IN GRADINITA DE COPII

luni, 10 iunie 2013

„Ideile au calitatea lor proprie, sunt perfecte, în timp ce lucrurile,
fiind copii ale ideilor, sunt imperfecte!” (PLATON)
Pornind de la ideea că la elaborarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar (M.E.C.T.S., 2008) "s-a ţinut cont de tendinţele actuale în pedagogie, de evoluţia sistemului de învăţământ preşcolar înregistrată în ultimii ani (deschidere către abordarea Metodei proiectelor, a activităţilor integrate, a metodelor interactive de grup etc.), de o serie de aspecte pozitive/dificultăţi întâlnite în activitatea la grupă a cadrelor didactice educatoare, precum şi de nivelul de maturizare actual al copiilor din grădiniţe şi de tendinţele şi evoluţiile în domeniul informaţiilor şi al tehnologiilor moderne. În acelaşi timp, s-a reconsiderat rolul învăţământului preşcolar în raport cu celelalte trepte ale sistemului de învăţământ.", având deja o minimă experienţă în valorificarea metodelor interactive în activităţile desfăşurate la grupă, am venit în faţa colectivului de cadre didactice de la Grădiniţa "Căsuţa fermecată" din Luduş cu o propunere de organizare a unui schimb de experienţă cu tema "Valorificarea metodelor interactive în grădiniţa de copii". Ideea a fost îmbrăţişată de întreg colectivul, drept pentru care am demarat toate demersurile necesare organizării unui simpozion judeţean pe această temă.
Nu a fost uşor, dar având alături o echipă inimoasă, dedicată muncii pe care o desfăşoară la grupă, în data de 6 iunie 2013 Grădiniţa "Căsuţa fermecată" din Luduş a fost gazda Simpozionului judeţean   cu tema "Valorificarea metodelor interactive în grădiniţa de copii". Acţiunea a fost reuşită, lucru pentru care mulţumesc tuturor persoanelor implicate: coordonatorilor proiectului, organizatorilor evenimentului ( cadrele didactice din unitatea noastră ), participantelor, invitaţilor speciali, întregului personal al grădiniţei noastre.

Fiind conceput ca un schimb de experienţă, Simpozinul a reuşit să atragă un număr de peste 60 de educatoare, institutoare sau profesoare pentru învăţământul preşcolar din judeţul Mureş care au răspuns la invitaţia noastră de a participa cu lucrări, referate şi imagini sugestive surprinse în cadrul activităţilor desfăşurate la grupă. Simpozionul a prilejuit şi lansarea volumului de lucrări ştiinţifice "Valorificarea metodelor interactive în grădiniţa de copii", Editura Cadrelor Didactice Bacău, 2013 - ISBN 978-606-8426-09-9, la realizarea căruia şi-au adus aportul cadre didactice din învăţământul mureşean, de la grădiniţe din Luduş, Târgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Gurghiu, Sărmaşu, Căpuşul de Câmpie, Iclandu mare, Pogăceaua, Valea Grădinii, Valea Glodului, Cheţani, Cuci. 

Partea de introducere, cuprinsul şi prefaţa volumului, aici.

Coordonatorii acestui proiect au fost: Prof. Irina TRIFAN - inspector şcolar pentru învăţământul preprimar - I.S.J. Mureş, Prof. Katalin HALLER - inspector şcolar pentru învăţământul preprimar - I.S.J.Mureş, Prof. Carmen PETAC şi Prof. Kinga BOTEZAN - prof. înv. preprimar - Grădiniţa "Căsuţa fermecată" Luduş.
Invitate la Simpozion, doamnele Prof. Adina PUI — Insp. şc. ptr. ed. perm. - I.S.J. Mureş şi Prof. Dr. Iftimia AVRAM — U.B.B. Cluj-Napoca, au constituit o prezenţă benefică, de a căror experienţa în domeniul educaţional, s-au bucurat toate participantele.
Invitaţia - program a Simpozionului:Primirea oaspeţilor:Deschiderea lucrărilor Simpozionului:În deschiderea lucrărilor Simpozionului, după un şcenariu pregătit de doamna profesoară Paula Stînă, un grup de cadre didactice a prezentat un scurt moment interactiv "Metodele tradiţionale versus metodele moderne" - în care "Judecătorul" a avut de deliberat o "sentinţă" şi în care "Magicianul", "Metodele moderne", "Metodele tradiţionale", "Conversaţia", "Lotusul", "Explozia stelară", "Piramida", "Povestirea", "Cubul", "Piramida", "Pălăriile gânditoare", "Ciorchinele", "Noul curriculum", "Floarea de nufăr"...şi-au disputat întâietatea. Îndiferent de decizia "Judecătorului", copiii preşcolari vor avea câştig de cauză!


"Noul Curriculum" - prof. Paula Stînă
"Judecătorul" - prof. Petruţa Szasz, "Pălăriile gâditoare" - prof. Timea Szekely, "Cubul" - prof. Annamaria Tegla şi "Nufărul" - prof. Olga Kodori
"...Judecatorul : -Declar deschisă şedinţa publică din data de 6 iunie 2013. Luaţi loc!
Vă rog să închideţi telefoanele mobile şi să păstraţi liniştea în sala de judecată!
Instanţa citeaza părtile:
Pe rol : pronunţare asupra acţiunii civile de conflict de drepturi, mai exact intenţie de expulzare din curriculum şcolar formulate de reclamanţii : metodele tradiţionale.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei, reclamanţii au chemat în judecată pe pârâţii : metodele moderne.
Are cuvântul avocatul reclamanţilor: d-le. Magician..."
"Magicianul" - prof. Kinga Botezan
"Conversaţia" - educ. Livia Fărcaş
"Povestirea" - educ. Maria Katona-Bândilă
"Observaţia" - prof. Dorina Coman
 

"Explozia stelară" - prof Adina Roşca şi "Conversaţia" - educ. Livia Fărcaş
 

"Ciorchinele" - prof. Gerlinda Hertzeg
"Piramida" - prof. Iulia Bica
"Nufărul" - prof. Olga Kodori
"Cubul" - prof. Annamaria Tegla
"Judecătorul" - prof. Petruţa Szasz, deliberează:
"...Plecând de la premisele următoare: nimeni şi nimic nu poate infirma valoarea instruirii tradiţionale, iar orientările moderne în procesul didactic afirma în prim-plan elevul ca subiect al cunoaşterii, Instanţa pronunţă următoarea sentinţă:
Având în vedere toate considerentele expuse anterior, Instanta respinge, ca neîntemeiate acuzaţiile formulate asupra reclamantelor - Metodele moderne şi dispune:
(către toate metodele)
Metodele tradiţionale trebuie să coexiste cu cele moderne şi nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar.
(către metodele tradiţionale)
-Dvs., Metodelor tradiţionale trebuie să vă adaptaţi exigenţelor învăţământului modern şi să evoluaţi spre modernitate în măsura în care circumstanţele de aplicare sunt cu totul noi.
(către metodele moderne)
-Dvs., Metodelor moderne nu uitaţi că în abordarea voastră surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau chiar descoperim ca variante ale dvs. sunt de mult cunoscute.
(către toate metodele)
- Utilizarea metodelor moderne combinate cu cele tradiţionale conduce la optimizarea procesului instructiv-educativ prin contribuţia lor la dezvoltarea personalităţii copiilor şi la obţinerea unor rezultate mai bune.
Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne sunt fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.
(către sală)
Cadrului didactic îi revine sarcina de a selecta eficient atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale, de a le combina şi de a le organiza într-un ansamblu în vederea atingerii obiectivelor propuse.
Şi, nu uitaţi: cadrul didactic modern lucrează împreuna cu copii şi cooperează în vederea reuşitei învăţării, creând astfel un parteneriat în vederea atingerii unui standard cât mai înalt în educaţie.
Va multumesc!"


Acestea fiind zise, Simpozionul a continuat cu sesiunea de prezentări a lucrărilor ştiinţifice şi dezbateri pe marginea subiectului:În final, expoziţia cu fotografii realizate de participantele la Simpozion cu ocazia desfăşurării activităţilor la grupă, activităţi în care au valorificat metodele interactive de grup:


În speranţa că acest Simpozion a constituit un fructuos schimb de experienţă între cadrele didactice din învăţământul preşcolar mureşean şi având convingerea că beneficiarii finali - preşcolarii - vor avea de câştigat de pe urma unor astfel de evenimente, gândurile noastre se îndreaptă deja spre o nouă ediţie în care să fim în măsură să evaluăm rezultatele obţinute în munca la grupă, prin astfel de abordări ale educaţiei timpurii.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ARTICOLE POPULARE

EDU

VARA

Eu sunt Vara călduroasă
şi sunt tare bucuroasă,
Căci cu frăţiorul Soare
Luminez peste ogoare.
Mândre, spicele de grâu
Cresc înalte pân-la brâu
şi când eu sosesc, se ştie,
Aduc numai bucurie.
Veveriţe, iepuraşi,
Ursuleţii drăgălaşi,
Toţi se bucură cu mine,
Căci e cald şi tare bine.

BANNERE

Folclor romanesc

De unde au venit pe aici...

HOROSCOPUL ZILEI DE LA ACVARIA.COM

HOROSCOP DE TOP

www.acvaria.com

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP