ACTIVITATILE DE TIP OUTDOOR DIN GRADINITA DE COPII

sâmbătă, 5 aprilie 2014


     Sub acest generic s-a desfăşurat marţi, 1 aprilie, la Grădiniţa ,,Căsuţa fermecată”din Luduş Simpozionul judeţean cu tema Valorificarea metodelor interactive în activităţile de tip outdoor din grădiniţa de copii, care s-a dovedit a fi un reuşit schimb de experienţă pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar. Aflat la a doua ediţie (prima ediţie desfăşurându-se în iunie 2013), simpozionul a avut ca şi coordonatori pe doamnele prof. Irina Trifan şi Katalin Haller – inspectori de specialitate I.S.J. Mureş, prof. înv. preprimar Carmen Petac – director al Grădiniţei Căsuţa fermecată din Luduş şi prof. înv. preprimar Kinga Botezan. Valorificarea metodelor interactive în activităţile de tip outdoor (în aer liber) se doreşte a deveni un stil de predare care să-l motiveze mai mult pe copil, să-l implice în a-şi spori performanţele.
Simpozionul s-a desfăşurat pe două secţiuni: prezentare de lucrări metodico-ştiinţifice care au ilustrat experienţa didactică în activitatea de învăţare, de cercetare în domeniu – lucrări publicate cu sprijinul Editurii Rovimed Bacău, şi concurs de fotografii cu aspecte relevante din activităţi organizate în aer liber.

            Un număr de 56 educatoare din judeţul nostru şi nu numai, atât de la secţia română cât şi de la secţia maghiară, au pus în evidenţă necesitatea şi importanţa desfăşurării în grădiniţă a activităţilor de tip outdoor. Au împărtăşit din experienţa proprie strategii interactive aplicate în mod creativ în  activităţi liber alese, pe domenii experieţiale, de dezvoltare personală-jocuri de rol, jocul spontan cu materiale alese de copii, jocuri distractive, ecomatematică, povestiri, activităţi artistico-plastice, de educaţie fizică, observări, muncă în grup, plimbări, drumeţii, aventură în natură ş.a. În mediul natural, folosirea metodelor interactive  stimulează implicarea şi participarea, oferă numeroase provocări iar procesul de învăţare devine puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente, să creeze o relaţie puternică între copii bazată pe sprijin reciproc.
            În activităţile de tip outdoor „pe copil îl educă tot ceea ce-l înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.”
            Parafrazându-l pe C. Mihăescu şi ţinând cont de concluziile desprinse din lucrările simpozionului, noi, cadrele didactice din învăţământul preşcolar ne vom canaliza eforturile educaţionale în sensul valorificării mai intense a metodelor interactive în activităţile de tip outdoor. Finalitatea şi misiunea activităţilor de tip outdoor este aceea de a dezvolta personalitatea copilului din punct de vedere cognitiv, afectiv, motric oferind posibilităţi de a experimenta lucruri noi, trăind şi învăţând împreună, în strânsă legătură cu mediul înconjurător, prin proiectarea şi derularea unor activităţi în afara grădiniţei.


A consemnat:

Ed. Moldovan Angela
Grădiniţa cu P.P. nr. 1 Luduş

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ARTICOLE POPULARE

EDU

sigur.info-internet mai sigur pentru copii

VARA

Eu sunt Vara călduroasă
şi sunt tare bucuroasă,
Căci cu frăţiorul Soare
Luminez peste ogoare.
Mândre, spicele de grâu
Cresc înalte pân-la brâu
şi când eu sosesc, se ştie,
Aduc numai bucurie.
Veveriţe, iepuraşi,
Ursuleţii drăgălaşi,
Toţi se bucură cu mine,
Căci e cald şi tare bine.

BANNERE

Folclor romanesc

De unde au venit pe aici...

HOROSCOPUL ZILEI DE LA ACVARIA.COM

HOROSCOP DE TOP

www.acvaria.com

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP